BS Managementsupport

1)Projectontwikkeling:

– het ondersteunen van private en publieke organisaties in het zodanig vorm geven van hun projectidee dat dit idee voor subsidie in aanmerking komt

– het vinden van en passende financieringsstroom bij het projectidee

– het ontwikkelen van het projectidee, inhoudelijk en financieel

– zorgen voor adequate implementatie van het projectidee

– betreft projecten op regionaal, nationaal en Europees niveau

2)Projecten beheer

-implementatie van het project met daaraan gekoppeld een adequaat projectmanagement en financieel managementsysteem

-gebruik makend van de juiste managementtools voor verantwoording van de projecten

-invulling en uitvoering geven aan functie van project manager dan wel financieel manager

– betreft projecten op regionaal, nationaal en Europees niveau

3)Ondersteunen van private partijen inzake financiële en organisatorische aspecten

-financiële mogelijkheden in kaart brengen via scans

4)Het analyseren van marktmogelijkheden voor private organisaties

5)Ondersteunen publieke organisaties inzake financiële aspecten

-financiële mogelijkheden in kaart brengen via scans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>